Organisasjon

Møteplass for psykoterapi, kunst og kultur


lizard
lizard

Professor Finn Skårderud er annerkjent for å finne tangeringspunktene mellom psykoterapi, kunst og kultur. I forbindelse med dette holistiske fokuset ble uro norge as stiftet for å arrangere seminarer og kurs. Min rolle var å koordinere kursene, og lage markedsføringsmateriell.

Jeg ønsket å få frem noe av den rustikke, men samtidig stramme rammen rundt kurset som skulle arrangeres i et ombygget kloster i Italia. Samtidig ønsket jeg holde den visuelle utformingen tett inntil det nedstrippede uttrykket vi til vanlig tilstrebet. Programmet inneholdt flere sider enn de som er vist her.


lizard

"Less is more". Vi jobbet med å få frem et visuelt uttrykk som var enkelt, men samtidig kraftfullt. Sort tekst på hvit bakgrunn med nøye utvalgte grafiske elementer. Disse elementene skulle bygge opp under budskapet i teksten. Vi tilstrebet også tekstfattige presentasjoner. Sentrale nøkkelord ble inkludert, alt annet kassert.


lizard

"Boken "Uro - en reise i det moderne selvet" var et litterært gjennombrudd for Finn Skårderud, og boken ble raskt allemannseie. Jeg anbefaler alle med interesse for sitt eget indre liv å lese denne boken. Jeg har ikke hatt noen befatning med grafisk utforming, dette er kun et boktips for å forstå mer av sin egen uro. Firmanavnet "uro norge as" er relatert til nettopp denne boken.