Sykehus

Et fremtidsrettet samarbeidprosjekt


Som nytdannet sykepleier uten formell kompetanse i kommunikasjonarbeid og grafisk design, var det helt naturlig at jeg fikk rollen som informasjonsleder. Jeg sto for produkson av grafisk profil og elektroniske maler. Dessuten hadde jeg ansvar for internavis og pasientrettet informasjon.

Statuene i Vigelandsparken er beskyttet av åndsverksloven, og det var krevende å skaffe de nødvendige tillatelser til å benytte fotografiene mine i trykksaker, informasjonsmateriell og markedsføring. Det ordnet seg til slutt, og bildene kunne inkluderes i materiellet vi laget på Oslo Ortopediske Universitetsklinikk.


lizard

I 1999 var Microsoft Powerpoint et like aktuelt verktøy som i 2018. For å møte de ulike behovene fra faggruppene ved sykehusene, laget jeg flere varainter av maler i powerpoint. Malene var relativt kompliserte, med en mengde forhåndslagede bakgrunner og formatteringer. Det ble også laget selvkjørende presentasjoner til bruk i informasjonskioskene som var plassert i ventesoner for pasienter.


lizard

Rekruttering av riktig fagpersonell er en krevende oppgave for helsevesenet. Vi gjennomførte mange tiltak for å friste de rette menneskene til å søke jobb hos oss. Min oppgave var å finne areaner for markedsføring og produsere egnet informasjonsmateriell. Det ble laget en plakater og brosjyrer som ble distribuert på strategiske gode plasser, og innsatsen ble belønnet med mange kvalifiserte søkere til de ledige stillingene. .