Brannvesen

Ny mal til Microsoft Powerpoint


lizard
lizard

Min funksjon er å utfordre dagens profilhåndbok, og foreslå nye virkemidler for å løse visuelle og grafiske utfordringer. Mine forslag blir deretter gjennomgått i samarbeid mellom informasjonsavdelingen og reklamebyrå. Eksemplene over ble i stor fra inkludert ny den nye powerpointmalen.

Malen jeg foreslo inneholder en rekke ulike predefinerte sider, noe som kan bidra til større variasjon i presentasjonene som lages. Litt for mange ganger ser vi standard lysbilder med overskrift, tekst og kanskje et litt malplassert bilde. En godt gjennomarbeidet mal gjør det lett for alle å lage elegante presentasjoner.