Bakgrunn og fokus

Noen ord om meg

Mitt navn er Christian Mørdre (f. 1972), og disse nettsidene er både utstillingsvindu og lekegrind. Jeg håper bildene kan være til inspirasjon og kanskje ønsker noen av dere å samarbeide med meg om et fotoprosjekt. Har du et spennende oppdrag, blir jeg glad hvis du tar kontakt.

Referanser
Jeg har hatt oppdrag for enkeltpersoner, familier, organisasjoner, musikere, idrettsklubber, firmaer og medier. Bildene mine er spredt for alle vinder, og jeg har mange ganger funnet igjen bildene mine i landets største medier. Og noen spesielt gode bilder lever sitt eget liv blant store utenlandske mediehus.

Faglig bakgrunn
Jeg fikk mitt første speilreflekskamera i 1992 som avskjedsgave etter praksisopphold i et reklamebyrå. Det var forelskelse ved første klikk, og i årene etterpå har fotografering vært en naturlig del av mitt liv. Jeg har ikke fotografering som levebrød, men dyrker det lidenskapelig som hobby. Jeg er i hovedsak selvlært, men har deltatt på kurs hos enkelte stjernefotografer som har endret min måte å tilnærme meg fotografering. Den iranske Magnumfotografen Abbas, motefotografen Bjørn Opsahl og fotojournalisten Sara Johannessen har holdt flere fremragene kurs og workshopper hvor jeg har deltatt.

Oppdrag
Jeg er stadig på jakt etter nye mennesker og situasjoner jeg kan fotografere, men jeg tar ikke oppdrag på lik linje med profesjonelle fotografer. Som travel familiefar med dagtidsjobb er det stort sett helgene jeg har tilgjengelig. Jeg tar ikke mye betalt for et oppdrag som jeg synes er spennende, men i bytte for lav pris ønsker jeg å ha kunsterisk kontroll over fotosesjonen. Jeg er selvsagt ute etter å møte kundenes ønsker og behov, og jobber hardt for at du skal bli fornøyd. Ta kontakt dersom du har en spennende fotografisk utfordring på det sentrale østlandet du trenger hjelp til å løse.

Annet
Jeg har ikke eget fotostudio, men leier studio der oppdragene krever det. Jeg foretrekker å jobbe utendørs med naturlig lys, eller enkel lyssetting med bærbare lamper og reflektorer. I mine øyne skaper dette ofte bedre kontakt med de jeg skal fotografere, enn det vi får til i et sterilt fotostudio.

A few words about me

My name is Christian Mørdre (born 1972), and this website are both a showcase and playground. I hope my photos can be a source of inspiration for other people with a passion for photography.

References
In recent years, I have had assignments for individuals, organizations, musicians, sports clubs, companies and media. I have often found my pictures published in different medias in Norway. And some particularly good pictures live their own lives among big foreign media houses.

Photography is my beloved hobby
I received my first SLR camera in 1992 as a gift after an internship in an advertising agency. It was love at first click, and later photography has been a natural part of my life. I did not choose photography as a professional career, but it is a hobby I truly love. I'm essentially self-taught, but have attended courses with some star photographers who have changed my way of approaching photography. The Iranian Magnum photographer Abbas, fashion photographer Bjørn Opsahl and photo journalist Sara Johannessen have held lectures and workshops where I have participated.

Assignments
I am constantly looking for new people and situations I can "shoot", but I do not take assignments similar to hard-working professional photographers. As a familyman with a daytime job, it's mostly the weekends I have available. I try hard to meet the customers' wishes, but I am just a passionate hobby photographer. Contact me if you have an exciting photographic challenge in central eastern Norway, you need help solving.

I no longer do wedding photography because it is too time consuming. Instead I explore other parts of photography, and try to challenge myself in other areas.

Various
I do not have my own photo studio, but rent a studio when the assignments require it. I prefer to work outdoors with natural light, or simple lighting with portable lamps and reflectors. In my eyes, this often creates better contact with the people I'm going to photograph, than what we achieve in a sterile photo studio.